خرید و فروش و قیمت خودرو وانت مزدا در اراک

وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۱۶,۷۰۰ کیلومتر توافقی
۲۰ ساعت پیش
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۲
۲۶۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۲
وانت مزدا 1600 دوکابین دوگانه سوز ، مدل ۱۳۷۵
۱,۱۱۱ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 1600 دوکابین دوگانه سوز ، مدل ۱۳۷۵
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸
۱۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۶
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۳۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
مزدا کارا مدل 99
۷۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
مزدا دو کابین ۸۹ دوگانه سوز با باربند
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مزدا دو کابین ۸۹ دوگانه سوز با باربند
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴
وانت مزدا 1600،دوگانه cngمدل ۱۳۶۹خمین
۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
وانت مزدا 1600،دوگانه cngمدل ۱۳۶۹خمین
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۳
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۵
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۶
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی