خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در اراک

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳
۱۵۲,۴۸۵ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۶۰ کیلومتر ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار دوگانه دستی مدل ۱۳۸۶
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار دوگانه دستی مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱ موتوری سالم بشرط
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱ موتوری سالم بشرط
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۴۲۳,۹۳۸ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۴۴,۴۴۴ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG دوگانه کارخانه مدل87
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG دوگانه کارخانه مدل87
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۴۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
مدل۷۶ سالم راحت سواری
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مدل۷۶ سالم راحت سواری
بعدی