خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX ساده در اراک

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند LX ، مدل ۹۵
۱۰۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سمند LX ، مدل ۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند عروسک
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سمند عروسک
سمند ال ایکس مدل ۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
سمند ال ایکس مدل ۹۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶ در حد صفر
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸ دوگانه
۴۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸ دوگانه
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۲ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸ درحد نو سالم بی خرج
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
۴۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
سمند LX داشبورد جدید ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX داشبورد جدید ۱۴۰۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
بعدی