خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک در اراک

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش
تیبا ۲هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۲۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸(کم کارکرد در حد صفر)
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸(کم کارکرد در حد صفر)
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۶۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا 2هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا 2هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا ۲ هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا ۲ هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا 2 پلاس، مدل ۱۳۹۹
۹,۵۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا 2 پلاس، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
بعدی