خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در اراک

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵ بیرنک
۱۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵ بیرنک
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹ مشابه صفر
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۰
۱۳۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۸۷ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۲۸ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۴۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۵۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق دار sx مدل 1399
۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۹۷ در حدصفر
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۹۷ در حدصفر
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۱
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵
۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا ۹۳ بدون رنگ عروسک دوگانه CNG
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا ۹۳ بدون رنگ عروسک دوگانه CNG
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار ، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار ، مدل ۱۳۹۷
بعدی