خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار آران و بیدگل

عروس هلندی
توافقی
۴ روز پیش
عروس هلندی
پنج عدد کوتوله چهار ماهه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پنج عدد کوتوله چهار ماهه
عروس هلندی جوجه یک ماهه ونیمه دستی
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
عروس هلندی جوجه یک ماهه ونیمه دستی
نر سرور
توافقی
۵ روز پیش
نر سرور
نرابلغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
نرابلغ
فروش یک عدد پرنده از نوع کبوتر
توافقی
۶ روز پیش
فروش یک عدد پرنده از نوع کبوتر
یک جفت کله سبز
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
یک جفت کله سبز
کفتر کله دم سبز یا یک ماده
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کفتر کله دم سبز  یا یک ماده
فروش کبوتر
توافقی
۶ روز پیش
فروش مرغ مینا باهوش ک اواز هم میخونه
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
فروش مرغ مینا  باهوش ک  اواز هم میخونه
جوجه مینا
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه مینا
قناری جفت
۶۳۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
قناری جفت
کبوتر ماهرو و سرور
جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
کبوتر ماهرو و سرور
4عدد جوجه کفتر طاقی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
4عدد جوجه کفتر طاقی
مرغ عروس
۷۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مرغ عروس
مرغ عشق جوجه
۹۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کفترچتری
۶۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کفترچتری
جوجه عروس ، کوتوله
جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
جوجه عروس ، کوتوله
فروش جوجه . ۲ ماهه .
۱۲,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش جوجه . ۲ ماهه .
طوطی عروس
توافقی
هفتهٔ پیش
طوطی عروس
مرغ عشق نر
۱۴۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه قناری مفلق
۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه قناری مفلق
کفتر پرشی
توافقی
هفتهٔ پیش
کفتر پرشی
جوجه کبوتر
توافقی
هفتهٔ پیش
جوجه کبوتر
قبلیبعدی