خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار اردبیل

سهره
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
سهره
عروس هلندی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
عروس هلندی
فنچ گلدین نر
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فنچ گلدین نر
یک جفت شازده
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک جفت شازده
دو جفت گوی باش
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
دو جفت گوی باش
کبوتردوبر
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
کبوتردوبر
تیدی پاکستانی ماده
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیدی پاکستانی ماده
عروس‌هلندی‌زعفرانی
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
عروس‌هلندی‌زعفرانی
طوطی برزیلی جفت مولد
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
طوطی برزیلی جفت مولد
کبوترگرمی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کبوترگرمی
عروس نر
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
عروس نر
کبوترطوقی ودوبر
توافقی
۵ ساعت پیش
کبوترطوقی ودوبر
طوطی جوجه سرلاکی کاکاریکی .طوطی کاسکو .عروس هلندی
توافقی
۵ ساعت پیش
طوطی جوجه سرلاکی کاکاریکی .طوطی کاسکو .عروس هلندی
طوطی برزیلی مارال سفبد ابی
توافقی
۵ ساعت پیش
طوطی برزیلی مارال سفبد ابی
مرغ عشق مولد
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مرغ عشق مولد
فنچ.فنج
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
فنچ.فنج
۱۰ تا کبوتر عشقی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
۱۰ تا کبوتر عشقی
قناری قورورتی نر جوان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
قناری قورورتی نر جوان
گالستر نر مست مست آهویی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
گالستر نر مست مست آهویی
شیطون وبامزه ورام است مرغ عشق
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
شیطون وبامزه ورام است مرغ عشق
عروس هلندی پنج ماهه
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
عروس هلندی پنج ماهه
سه جفت کفتر قمار
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سه جفت کفتر قمار
عروس هلندی مولد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
عروس هلندی مولد
برزیلی مولد جفت شده چار روزدیگ تخم میزاره
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
برزیلی مولد جفت شده چار روزدیگ تخم میزاره
قبلیبعدی