خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در اردبیل

قرارداد میراث فرهنگی زعفرانیه
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زمیـن تجــاری مسـکونی در عطـایی جـدید
توافقی
۳ ساعت پیش
قرارداد 201متر/مالک علی اقبال/استانداری
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
قرارداد 201متر/مالک علی اقبال/استانداری
زمـین 200متــر در شهـرک سبــلان فــاز 3
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین قرارداد تعاونی برج سازان
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین قرارداد تعاونی برج سازان
زمیـن ۱۷۰متـری در کــارشنـاسـان
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین داخل محدوده/باقولنامه رسمی/بمتراژ 200
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین داخل محدوده/باقولنامه رسمی/بمتراژ 200
یک سوم از ۱۸۰ متر ایری بلوک الهیه قطعه ۲۲۵۵ ن جدید
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
یک سوم از ۱۸۰ متر ایری بلوک الهیه قطعه ۲۲۵۵ ن جدید
زمین قراردادی نظام مهندسی پلاک ۸۵
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین قراردادی نظام مهندسی پلاک ۸۵
قرارداد استانداری فرمانداری فاز3پلاک 36/سری جدید
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
قرارداد استانداری فرمانداری فاز3پلاک 36/سری جدید
شهرک کوثر بلوک ۱۲ نبش
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
زمیــن ۸۳۵۰متــر در روســتای دودران
توافقی
۶ ساعت پیش
استانداری و فرمانداری/باقولنامه/پلاک۷۳،داخل محدوده
توافقی
آژانس املاک
استانداری و فرمانداری/باقولنامه/پلاک۷۳،داخل محدوده
شهرک کارگران فازیک قطعه ۲۵۳نبش
توافقی
۶ ساعت پیش
شهرک کارگران فازیک قطعه ۲۵۳نبش
زمین 1600متری عنبران نمین
توافقی
۶ ساعت پیش
زمین 1600متری عنبران نمین
زمین باغ ۳۰۰۰متری
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین باغ ۳۰۰۰متری
زمین اتوبوسرانی پلاک۳۷قطعه۵۹۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین اتوبوسرانی پلاک۳۷قطعه۵۹۵
زمین ۹۵متر میراشرف
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
فروش یک سوم سهم شهرک الهیه فازیک
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین برای ویلاسوله وانباری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین فروشی شهرک نادری
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
قرار داد فرمانداری استانداری
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
۱۸۶ متر
توافقی
۷ ساعت پیش
۲۶۰۰متر شهر هیر
توافقی
فوری
۲۶۰۰متر شهر هیر
بعدی