خرید و فروش و قیمت خودرو برلیانس در اردبیل

برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷
۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷
برلیانس H320 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۹
۳,۵۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
پریروز
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۹
برلیانس H330 اتوماتیک مدل ۱۳۹۷
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
برلیانس H330 اتوماتیک  مدل ۱۳۹۷
برلیانس H330 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۷
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
برلیانس H330 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۷
برلیانس h330 دنده ای مدل ۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
برلیانس h330 دنده ای مدل ۹۶
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۷
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۷
برلیانس کراس اتومات مدل ۹۶
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
برلیانس کراس اتومات مدل ۹۶
برلیانس H230 دنده‌ای،
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
 مدل ۱۳۹۶
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۷
خودرو برلیانس h330
۹۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خودرو برلیانس h330
برلیانس H330 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۷
۷۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
برلیانس H330 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۷
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷
۴۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۷
۴۵ کیلومتر ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۷
برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۶
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۷
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
برلیانس H230 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
برلیانس H230 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷
برلیانس H320 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
برلیانس H320 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۶
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۷
۱۰۷ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۷
بعدی