خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اردبیل

زانتیا سیتروین

۲۱۵,۷۷۰ کیلومتر ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

زانتیا ۸۴

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
زانتیا ۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۳۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۱۴,۲۵۳ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

خودرو زانتیا مدل ۸۴ دور رنگ در حد

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
خودرو زانتیا مدل ۸۴ دور رنگ در حد

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲

۱۲۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳ سالم وبه شرط .

۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳ سالم وبه شرط .

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶ بدون رنگ صفر

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶ بدون رنگ صفر

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
بعدی