خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا در اردبیل

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۱۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc
۱۶۶ کیلومتر توافقی
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۹۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷سفید
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۰
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۲۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۸۴
۱۹۶,۰۴۶ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۱
۳۴۴ کیلومتر ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
بعدی