خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا در اردبیل

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۱ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹

۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۲۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۱

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۱

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۳۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۲۹۴,۷۷۸ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

خودرو زانتیا مدل ۸۸

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خودرو زانتیا مدل ۸۸

زانتیا 2000 مدل ۱۳۸۶

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زانتیا 2000 مدل ۱۳۸۶

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

زانتیا 2000، مدل ۱۳۸۴

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
زانتیا 2000، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۷۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۴۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

زانتیا مدل86درحد

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
زانتیا مدل86درحد

زانتیا ۲۰۰۰

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زانتیا ۲۰۰۰

سیتروئن زانتیا مدل ۱۳۸۷

۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا مدل ۱۳۸۷

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا در اردبیل