خرید و فروش و قیمت خودرو دوو در اردبیل

دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۱
۰ کیلومتر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۱
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۷
۲,۵۸۸ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۷
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۷
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۷
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۰
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۱
دوو ریسر GTE، مدل ۱۹۹۳
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
دوو ریسر GTE، مدل ۱۹۹۳
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۱
۱۲,۳۴۵ کیلومتر ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۱
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۰
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۰
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
۵۵,۵۵۵ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دوو اسپرو دنده‌ای، مدل ۱۹۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دوو اسپرو دنده‌ای، مدل ۱۹۹۳
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۱
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۸
۳۲۳,۲۲۲ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۸
بعدی