خرید و فروش و قیمت خودرو دنا معمولی در اردبیل

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۹

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۹

دنا معمولی، مدل ۱۳۹۹ کروزدار

۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۹ کروزدار

دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۸

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۴,۴۴۴,۴۴۱ تومان
پریروز
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۸

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴

دنا معمولی تیپ ۱ مدل ۱۳۹۹

۳۸,۵۰۰ کیلومتر
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا معمولی تیپ ۱ مدل ۱۳۹۹

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۷

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۷

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴

دنا معمولی تیپ ۲، سنسورعقب مانیتورآینه برقی

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا معمولی تیپ ۲، سنسورعقب مانیتورآینه برقی

دنا معمولی تیپ ۲، مدل اخر ۱۳۹۶ بدون رنگ

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا معمولی تیپ ۲،  مدل اخر ۱۳۹۶ بدون رنگ

دنا معمولی، مدل ۱۴۰۰

۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

دنا تیپ ۲ مدل ۹۶

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا تیپ ۲ مدل ۹۶

دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹

۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹

دنا مدل ۹۸ در حد

۷۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴

۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴

دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹

۲۹,۵۰۰ کیلومتر
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵

۱۸۲,۸۳۶ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵

دنا معمولی تیپ ۲مدل 97

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۲مدل 97

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو دنا معمولی در اردبیل