خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در اردبیل

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس اتوماتیک توربو 1401

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
دنا پلاس اتوماتیک توربو 1401

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱صفر

۰ کیلومتر
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹

دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹

۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹

دنا پلاس، مدل ۱۳۹۸

۶۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۸

دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹

۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹

دنا پلاس توربوشارژ دنده اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰

۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰

۳,۵۰۰ کیلومتر
۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۱

۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس توربو اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰

۱۰,۵۰۰ کیلومتر
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰

۱۵,۵۰۰ کیلومتر
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰

دناپلاس مدل۹۹درحد

۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دناپلاس مدل۹۹درحد

دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰

۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰

دناپلاس توربو 6 دنده

۰ کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

۶۹,۸۰۵ کیلومتر
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۵۰۰ کیلومتر
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در اردبیل