خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در اردبیل

دنا پلاس تیپ۲،خشک،سندآزاد،آخر ۹۹، دنده ای
۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ۲،خشک،سندآزاد،آخر ۹۹، دنده ای
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹.۱۲.۱۷
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹.۱۲.۱۷
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹.۱۲.۱۷
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹.۱۲.۱۷
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۲۵,۸۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸-مشابه صفر
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸-مشابه صفر
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۱,۷۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱,۲۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس مدل ۱۳۹۷
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۴۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۹
۲۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۱۱,۹۰۰ کیلومتر ۳۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹، سند آزاد
۰ کیلومتر ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
دنا پلاس 1400
۷,۳۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
دنا پلاس 1400
دنا پلاس دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۲۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
بعدی