خرید و فروش و قیمت خودرو جک در اردبیل

جک اس ۵ دنده در حد صفر خشک
۱۸,۵۵۰ کیلومتر ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
خودرو جک اس ۵ اتومات
۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۶,۸۵۵ کیلومتر ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
جک اس ٥ اتوماتیک مدل برج ١٢ ٩٩
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
جک اس ٥ اتوماتیک مدل برج ١٢ ٩٩
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
خودرو جک اس 5 اتوماتیک مدل 97
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خودرو جک اس 5 اتوماتیک مدل 97
جک J3 هاچبک، مدل ۱۳۹۲
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
جک J3 هاچبک، مدل ۱۳۹۲
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
۴۷,۲۰۰ کیلومتر ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
جک اس5 اتوماتیک
۶۰۰ کیلومتر ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جک اس5 اتوماتیک
جک J3 هاچبک، مدل ۱۳۹۱
۴۵,۲۱۴ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جک J3 هاچبک، مدل ۱۳۹۱
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
خودرو جک s5 نیوفیس مدل ۱۴۰۱
۴۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
۶۵ کیلومتر ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جک jac مدل ۹۹ مانیتوربزرگ
۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جک jac مدل ۹۹ مانیتوربزرگ
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
۶۰ کیلومتر ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
جک S5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
بعدی