خرید و فروش و قیمت خودرو کیا ریو در اردبیل

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۵
۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۵
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۲۸۱,۲۷۵ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
۲۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
کیا ریو دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا ریو دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
خودرو سالم و بی خرج و درحد میباشد.
۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
خودروریوکیا
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خودروریوکیا
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
بعدی