خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان در اردبیل

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش

لیفان x50 بیرنگ بی خط کم کار

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
لیفان x50 بیرنگ بی خط کم کار

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

۹۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۲

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۲

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵

۱۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵

لیفان 520 موتور یاتاقان زده

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
لیفان 520 موتور یاتاقان زده

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۴

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۴

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

لیفان x60 دنده هیلمن گیربوکس بزرگ

۱۲۴,۵۸۱ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان x60 دنده هیلمن گیربوکس بزرگ

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

لیفان 520، مدل ۱۳۸۸

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸

لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷

لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

لیفان X60 دنده‌ هیلمن مدل۹۳

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان X60 دنده‌ هیلمن مدل۹۳

لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱

۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱

فروش لیفان 520، مدل ۱۳۸۹

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروش  لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان در اردبیل