خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام X33 در اردبیل

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰

۹,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰

ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۲

۶۸۰ کیلومتر
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۲

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵

۱,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵

ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۳ نیو فیس

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۳ نیو فیس

ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل۱۳۹۶

۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل۱۳۹۶

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۹

۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۹

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

۲۲۸,۰۰۴ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۷

۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۷

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۶

ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۲

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱

۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱

ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۳

۳۰۰ کیلومتر
۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۳

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۶

۴۷,۶۰۰ کیلومتر
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۶

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۸

۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۸

ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۲

۲,۱۰۰ کیلومتر
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۲

MVM X33S مدل ۴۰۰ بیرنگ

۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
MVM X33S مدل ۴۰۰ بیرنگ

ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۲

۷,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۲

ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۴بیرنگ‌

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۴بیرنگ‌

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل 1400 در پارس آباد

۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل 1400 در پارس آباد

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۹

۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۹

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۶

۱۰۲,۵۷۲ کیلومتر
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۶

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱

۲۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱
بعدی