اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام در اردبیل

ام وی ام ۳۱۵ مدل۱۳۹۹

۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام وی ام ۳۱۵ مدل۱۳۹۹

ام وی ام x33s بی رنگ

۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام وی ام x33s بی رنگ

ام وی ام x33 نیو اتومات مدل ۹۴

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام وی ام x33 نیو اتومات مدل ۹۴

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام X33 new دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵ مشکی بدون رنگ

۱۳۶,۵۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 new دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵ مشکی بدون رنگ

ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۴

۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۴

اسپرت مدل ۹۹ معاوضه با ۹۳ به پایین با نقدی

۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

x22 Pro فول (IE)

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
x22 Pro فول (IE)

ام‌وی‌ام X22 Pro MT، صفر خشک مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 Pro MT، صفر خشک مدل ۱۴۰۲

ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار اسپرت، مدل ۱۳۹۴

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار اسپرت، مدل ۱۳۹۴

ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹

ام‌وی‌ام 315 هاچبک ۹۵ بیرنگ

۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ۹۵ بیرنگ

ام وی ام 315 مدل 1399

۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام وی ام 315 مدل 1399

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۵

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۵

ام وی ام x33 مدل 91

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام وی ام x33 مدل 91

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام X33 S ساده، مدل ۱۳۹۶

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 S ساده، مدل ۱۳۹۶

ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۴

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۴

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۷

۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۷
قبلیبعدی