خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در اردبیل

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰

۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

۴۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۳۰۱,۲۴۴ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲

پراید هاچ بک ۸۸ فنی سالم دور رنگ

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
پراید هاچ بک ۸۸ فنی سالم دور رنگ

پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰

۲۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸دوگانه

۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸دوگانه

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۸۲

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۸۲

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴ فرمان هیدرولیک

۴۴۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴ فرمان هیدرولیک

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲

۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲

وانت پراید 151 SE، مدل ۱۴۰۰

۲,۵۵۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۴۰۰

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰ در حد

۲۹۹,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰ در حد

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۲۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۳۷۷,۱۴۴ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱ درحد و

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱  درحد   و

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸

۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

۴۳,۲۵۳ کیلومتر
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در اردبیل