خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در اردبیل

پراید ۱۳۹۸در حد خشک
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
پراید ۱۳۹۸در حد خشک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۳۱۲,۴۵۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید ۱۳۱ مدل ۱۳۸۳
۱ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید ۱۳۱ مدل ۱۳۸۳
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۹۹,۹۹۹ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۶
پراید سفری دوگانهcnj، مدل ۱۳۸۶
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید سفری دوگانهcnj، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNGدستی، مدل ۱۳۸۷
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۷۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۳۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید مدل ۸۸ دوگانه
۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پراید مدل ۸۸ دوگانه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۸
بعدی