خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 EX در اردبیل

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید اتوماتیک 92
۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید131
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید131
پراید ۹۳
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید ۹۳
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 EX، مد ۱۳۸۰
۲۲,۲۳۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
۱۰۷,۴۲۲ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید90تک گانه بدونه رنگ
۱ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید90تک گانه بدونه رنگ
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل۱۳۸۴
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
۳۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 عروسک مدل۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 عروسک مدل۹۹
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
۱۴,۴۴۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
بعدی