خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 SE در اردبیل

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷ مشابه ۹۹ در گرمی
۴۷,۸۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷ مشابه ۹۹ در گرمی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۹ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید ۹۹ در حد خشک
۳۳۰ کیلومتر ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید ۹۹ در حد خشک
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۷,۵۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸دوگانه سی ان جی
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸دوگانه سی ان جی
پراید ۱۳۱ مدل ۹۸، بیرنگ با ۱۴ ماه بیمه
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید ۱۳۱ مدل ۹۸، بیرنگ با ۱۴ ماه بیمه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹بیله سوار
۲۶ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹بیله سوار
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۳۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۹
۲۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۱,۶۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
بعدی