خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 SX در اردبیل

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰ دوگانه سوز
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰ دوگانه سوز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید مدل ۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید مدل ۹۶
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید ۱۳۱ مدل ۹۸ برج7
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید ۱۳۱ مدل ۹۸ برج7
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۴
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۸۳ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۸
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۷
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۶
۷۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲,۵۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
بعدی