خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اردبیل مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ دوگانه شرکتی
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید۹۸سفید
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۷,۴۳۸ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸بدون رنگ کم کارکرد
۳۰,۹۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸بدون رنگ کم کارکرد
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید در حد صفر
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید در حد صفر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
بعدی