خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در اردبیل

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

پراید۱۳۲ ساده سینه جدید

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۸

۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۸

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸

۴۹,۵۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹ جاوید

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹ جاوید

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷

۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲

۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲

پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۹

۲۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷

پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۲

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۲

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹ پارس آباد

۱۱۲,۱۲۱ کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹ پارس آباد

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۵

۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۵

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸

پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۳ دوگانه

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۳۲دوگانه اقساطی

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
۱۳۲دوگانه اقساطی

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۲

۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۲

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در اردبیل