خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 ساده در اردبیل

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۴
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه دستی، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 132 دوگانه دستی، مدل ۱۳۸۷
پراید ۱۳۲ اردبیل
۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۱۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۳
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، دوگانهcng دستی مدل ۱۳۸۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 132 ساده، دوگانهcng دستی مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۴۵,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 مدل 87 مشکی
۴۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۷
۵۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۷
پراید
۲۵۶ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده دوگانه، مدل ۱۳۸۹
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی