خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در اردبیل

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
یک ربع پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNGدستی، مدل ۱۳۸۷
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۷۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید مدل ۸۸ دوگانه
۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پراید مدل ۸۸ دوگانه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷ دوگانه کارخانه
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷ دوگانه کارخانه
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۸
۵۰۰ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶ جهت معاوضه با mvm110
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG،شرکتی مدل ۱۳۸۷
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG،شرکتی مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید دوگانه کارخانه ، مدل ۱۳۸۶
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
پراید دوگانه کارخانه ، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶ دوگانه کارخانه
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶ دوگانه کارخانه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
بعدی