خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در اردبیل

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰

۱,۱۱۱ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش

پرایددوگانه

۱۰۱,۰۱۱ کیلومتر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پرایددوگانه

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵

۳۴۵,۷۸۰ کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش

تاکسی خطی چهارراه علی آباد پراید، مدل ۱۳۸۷

۲۲,۲۲۲ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۲۳ ساعت پیش
تاکسی خطی چهارراه علی آباد پراید، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

۲,۳۴۵ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید ۸۶ دوگانه کارخانه

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید ۸۶ دوگانه کارخانه

پراید84دوگانه دستی

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۳۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳ انژکتور

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳ انژکتور

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۱,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰

تاکسی پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
پریروز
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در اردبیل