خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در اردبیل

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۹۰۰ کیلومتر توافقی
۱۳ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
۲۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۷ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۲۸,۷۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۸ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۹۲۵ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۵۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۵,۰۰۰ تومان
پریروز
خودرو ساینا مدل 99
۱۷,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۹
۱۲,۶۰۰ کیلومتر ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۲۵ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰ برج ۸
۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰ برج ۸
بعدی