خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای EX در اردبیل

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۱۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا ، مدل ۱۳۹۸ در حد صفر خشک
۱۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۵ ساعت پیش
ساینا ، مدل ۱۳۹۸ در حد صفر خشک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۶۸۹ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶بی رنگ
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶بی رنگ
ساینا دنده‌ای EX، مدل۱۳۹۸.۱۲.۲۱کارکرد۸۰۰۰واقعی
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل۱۳۹۸.۱۲.۲۱کارکرد۸۰۰۰واقعی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای ، مدل ۱۳۹۸
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای ، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹ برج ۱۲
۲۲ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹ برج ۱۲
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۳,۱۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۵۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خودرو ساینا مدل 99
۱۷,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰ برج ۸
۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰ برج ۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰برج۸
۲ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۲,۲۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
بعدی