خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در اردبیل

سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۷

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۷

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۷

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۷

سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲

۳۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲

سمند EF7 دوگانه کارخانه، مدل آخر ۱۳۹۱

۲۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند  EF7 دوگانه کارخانه، مدل آخر ۱۳۹۱

سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۹۱

۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴

۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴

سمند سورن معمولی

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند سورن معمولی

سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۷

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۷

سمند ۱۴۰۰ داشبورد جدید

۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند ۱۴۰۰ داشبورد جدید

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش

سمند سورن پلاس جدید مانیتوردار، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۱۴ ساعت پیش

تاکسی سمند دوگانه صفرگردشی مدل ۱۴۰۱سینه جدید

۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
تاکسی سمند دوگانه صفرگردشی مدل ۱۴۰۱سینه جدید

سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۹

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۷

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۷

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵

۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹

۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶

۱۲۳,۱۱۱ کیلومتر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹

۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در اردبیل