خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در اردبیل

سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۷
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۷
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۲
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۲
سمند LX ساده، مدل99.9.9
۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل99.9.9
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸دوگانه کارخانه
۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸دوگانه کارخانه
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۸
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند معاوضه باتاکسی
۴۲۴,۲۴۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۸ برج ۱۱
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۸ برج ۱۱
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۴
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۹ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX گازسوز پژو موتور ، مدل ۱۳۸۷
۲۱۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX گازسوز پژو موتور ، مدل ۱۳۸۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند X7 دوگانه سوز، تمیز مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند X7 دوگانه سوز،  تمیز مدل ۱۳۸۲
بعدی