خرید و فروش و قیمت خودرو سمند EL دوگانه سوز در اردبیل

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
۳۲۵,۳۹۸ کیلومتر جهت معاوضه
۵ ساعت پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹بدون رنگ کم کارکرد
۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹بدون رنگ کم کارکرد
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۱ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
تاکسی سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تاکسی        سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
خودرو سمند دوگانه‌سوز مدل ۸۴
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خودرو سمند دوگانه‌سوز مدل ۸۴
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
سمند EL تاکسی بیسیم دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL  تاکسی بیسیم دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
سمند EL دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۹۰
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۹۰
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۴۴۹,۱۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۰۳,۸۸۸ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۲۷۹,۲۶۸ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
بعدی