خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در اردبیل

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
فوری
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰

سمندLXگازسوز، مدل ۱۳۸۶

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سمندLXگازسوز، مدل ۱۳۸۶

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷دوگانه کارخانه

۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷دوگانه کارخانه

سمند LX دوگانه دستی، مدل ۱۳۸۳

۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سمند LX دوگانه دستی، مدل ۱۳۸۳

سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰

۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰

سمند دوگانه کارخانه مدل ۹۶

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
سمند دوگانه کارخانه مدل ۹۶

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۷

۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۷

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸ /خانگی و در حد

۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸ /خانگی و در حد

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۲

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۲

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹

۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹

سمندLX بیرنگ 91

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمندLX بیرنگ 91

سمند LX مدل ۱۳۹۸

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX  مدل ۱۳۹۸

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۹

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۹

سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۱

۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۱

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸

۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹

۳۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹

سمند LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در اردبیل