خرید و فروش و قیمت خودرو سمند سورن در اردبیل

سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۷
۱۲۲,۲۲۵ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۷
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۷
۶۶,۶۶۶ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۶
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۱
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۱
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۷
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۷
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۹۰
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۹۰
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۳۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
۳۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۱ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن مدل 97 اردبیل
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن مدل 97 اردبیل
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰ سند آزاد
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۹
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
۸۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
۱,۵۰۰ کیلومتر ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۶۱۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی