خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در اردبیل

تیبا۲ هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
تیبا۲ هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۳۱,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰ .

۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰  .

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

۶۲,۷۰۰ کیلومتر
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۲

۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۲

تیبا هاچبک EX

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱

۴۳ کیلومتر
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

تیبا 2 هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱

۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
تیبا 2 هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۱۰۵,۶۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

تیبا۲ هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱بیرنگ وبی خط وخش

۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا۲ هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱بیرنگ وبی خط وخش

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴

۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹

۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹

۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴

۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

۱۸,۲۰۰ کیلومتر
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

تیبا ۲ EX، مدل ۱۴۰۰

۱۹,۳۵۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا ۲ EX، مدل ۱۴۰۰
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در اردبیل