خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در اردبیل

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۱۳۷,۴۱۷ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۶ ( معاوضه )
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۶ ( معاوضه )
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
۵۰ کیلومتر ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۲ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۲
۲۶ کیلومتر ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۲
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۲۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰صفرخشک
۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
۹۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا دوگانه کارخانه مدل ۹۷ کارمندی
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا دوگانه کارخانه مدل ۹۷ کارمندی
تیبا صندوق دار واقعا تمیز و سالم
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق دار واقعا تمیز و سالم
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲,۵۸۸ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
بعدی