خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک در اردبیل

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰ صفر خشک تحویلی 1400/5/15
۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰ صفر خشک تحویلی 1400/5/15
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱,۲۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا هاچبک مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش خودرو تیبا هاچبک
۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا۲ پلاس هاچبک خشک کم کار کرد خانگی
۱۴۵ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا۲ پلاس هاچبک خشک کم کار کرد خانگی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۵۵ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰ ‌باHVACدستی و رینگ فولادی
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰ ‌باHVACدستی و رینگ فولادی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا2
۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۶ ( معاوضه )
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۶ ( معاوضه )
بعدی