خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار SX در اردبیل

تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۱۳۷,۴۱۷ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا دوگانه کارخانه مدل ۹۷ کارمندی
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا دوگانه کارخانه مدل ۹۷ کارمندی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹‌.۱۲‌.۲۰
۷,۳۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوقدار 1393
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوقدار 1393
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار ، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار ، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۲۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۸,۴۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا یک مدل ۹۷ بیرنگ کم کار
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
بعدی