خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در اردبیل

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶تناج پایین

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶تناج پایین

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

نیسان دوگانه کارخانه درحد خشک

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
نیسان دوگانه کارخانه درحد خشک

زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۱

۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۱

زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۹

۱,۰۴۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۹

نیسان دوگانه سوز

۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲

۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲

زامیاد شوکا، مدل ۱۳۸۸

۱۱۰,۴۳۱ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زامیاد شوکا، مدل ۱۳۸۸

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

زامیاد نیسان ، مدل ۱۳۷۹ دوگانه سوز

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد نیسان ، مدل ۱۳۷۹ دوگانه سوز

زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۱

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

۱۲۴,۸۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸

نیسان دوگانه سوز، کارخانه مدل ۱۳۹۸

۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان دوگانه سوز، کارخانه مدل ۱۳۹۸

زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۰

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۰

نیسان یخچالدار دوگانه مدل۸۳

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان یخچالدار دوگانه مدل۸۳

زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۸۹

زامیاد دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۱ هیدرولیک

۰ کیلومتر
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۱ هیدرولیک

وانت نیسان یخچال دار

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت نیسان یخچال دار

زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۲

۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۲

نیسان‌ دیزلی، مدل ۱۳۹۵

۱۶۷,۸۱۴ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان‌ دیزلی، مدل ۱۳۹۵

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در اردبیل