اتصال برقرار شد

استخدام در قنادی

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
استخدام در قنادی
در استخدام خدمات فروشگاه و رستوران
کمتر از ۵ آگهی

کار در قنادی

پرداخت ماهانه
۲ ساعت پیش در اصفهان

نیازمند نیروی خانم جهت کار در کارگاه قنادی

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ ساعت پیش در اصفهان
نیازمند نیروی خانم جهت کار در کارگاه  قنادی

فروشنده خانم در قنادى

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۱۷ ساعت پیش در شیراز
فروشنده خانم در قنادى

نیروی ساده در قنادی

پرداخت ماهانه
فوری در قم

استخدام نیروی خانم در قنادی

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ روز پیش در اصفهان

نیروی خانم یا آقا جهت کار در قنادی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
۴ روز پیش در اصفهان

نیروی فروشنده خانم در قنادی کشاورز

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در شیراز

نیروی خانم جهت کار درقنادی

پرداخت ساعتی
هفتهٔ پیش در اصفهان

فروشنده خانم در قنادی

پرداخت توافقی
هفتهٔ پیش در قم

استخدام نیروی خانم در کارگاه قنادی

پرداخت توافقی
هفتهٔ پیش در اصفهان

اقا و خانم در قنادی

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در اصفهان

استخدام در قنادی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در اصفهان

استخدام فروشنده خانوم در قنادی

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در شیراز

نیازمند همکار خانم کار در قنادی

پرداخت توافقی با بیمه
۲ هفته پیش در اصفهان

کار در قنادی و شیرینی پزی

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در اصفهان

استخدام نیروی خانم در قنادی

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در اصفهان

خانم کار در کارگاه قنادی

پرداخت توافقی
۲ هفته پیش در اصفهان

همکار خانم در قنادی

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در اصفهان
همکار خانم در قنادی

استخدام فروشنده جهت کار در قنادی

پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در اصفهان

به تعدای نیروی آقا و خانم جهت کار در قنادی

حداقل ۳ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در شیراز

فروشنده مغازه لوازم قنادی

پرداخت ساعتی
۳ هفته پیش در اردکان

نیرو جهت کار در قنادی

پرداخت ساعتی
۳ هفته پیش در اصفهان

استاد کار زولبیا در قنادی شیرینی

پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در اصفهان
استاد کار زولبیا در  قنادی شیرینی

کار در لوازم قنادی

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در قم
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام در قنادی
در استخدام خدمات فروشگاه و رستوران
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

استخدام در قنادی