حیوانات مزرعه در اسالم روی دیوار

نیمچه مرغ و خروس

۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیمچه مرغ و خروس

تعدادی اردک اسرائیلی با تعدادی نیمچه غاز

۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تعدادی اردک اسرائیلی با تعدادی نیمچه غاز

فروش بوقلمون

۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش بوقلمون

خروس

۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خروس

اردک محلی ۵عدد و یکی اسرائیلی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اردک محلی ۵عدد و یکی اسرائیلی

جوجه دو ماهه سالم

۹۵,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جوجه دو ماهه سالم

کلچه

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کلچه

اسراییلی جوجه اردک

۷۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش

گوسفند نر قربونی فروش کلی جزئی

۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش
گوسفند نر قربونی فروش کلی جزئی

جوجه لاری تاج مهره ۶ ماهه

۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه لاری تاج مهره ۶ ماهه

جوجه بوقلمون

۳۷۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه بوقلمون

غاز

۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
غاز

تخم مرغ

۶,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

جوجه اردک ژاپنی

۶۵,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

خروس لاری اصل تاج مهره

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خروس لاری اصل تاج مهره

جوجه بوقلمون نژاد اصلی

۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه بوقلمون نژاد اصلی

جوجه اردک اسرائیلی ، ژاپنی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه اردک اسرائیلی ، ژاپنی

بچه اردک اسراییلی

۶۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بچه اردک اسراییلی

اردک اسراعیلی۱۵عدد اردک اسراعیلی پنج روزه

۷۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اردک اسراعیلی۱۵عدد اردک اسراعیلی پنج روزه

گوساله نر یکساله نژاد دار

۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
گوساله نر یکساله نژاد دار

گاو دورگ با گوساله

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
گاو دورگ با گوساله

جوجه سه ماهه

۱۷۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه سه ماهه

جوجه اردک اسرائیلی یک ماهه وبیست روزه

۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه اردک اسرائیلی یک ماهه وبیست روزه

اردک محلی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اردک محلی
بعدی