کاه خشک

۳۵,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کاه خشک

خرید و فروش پهن خشک گاو

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
خرید و فروش پهن خشک گاو

سگ خانگی نژاد تریر

دیروز
سگ خانگی نژاد تریر

نیمچه مرغ و خروس

۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیمچه مرغ و خروس

تعدادی اردک اسرائیلی با تعدادی نیمچه غاز

۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تعدادی اردک اسرائیلی با تعدادی نیمچه غاز

فروش بوقلمون

۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش بوقلمون

خروس

۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خروس

فروش عروس هلندی نر به دلیل کمبود جا

۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش عروس هلندی نر به دلیل کمبود جا

کبوتر

۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کبوتر

اردک محلی ۵عدد و یکی اسرائیلی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اردک محلی ۵عدد و یکی اسرائیلی

جوجه دو ماهه سالم

۹۵,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جوجه دو ماهه سالم

کلچه

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کلچه

سگ جنیفر دور

۴ روز پیش
سگ جنیفر دور

دستگاه جوجه کشی بلدرچین دماوند

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دستگاه جوجه کشی بلدرچین دماوند

اسراییلی جوجه اردک

۷۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

گوسفند نر قربونی فروش کلی جزئی

۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش
گوسفند نر قربونی فروش کلی جزئی

کفتر پرشی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کفتر پرشی

جوجه لاری تاج مهره ۶ ماهه

۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه لاری تاج مهره ۶ ماهه

جوجه بوقلمون

۳۷۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه بوقلمون

غاز

۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
غاز

تخم مرغ

۶,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

جوجه اردک ژاپنی

۶۵,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

خروس لاری اصل تاج مهره

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خروس لاری اصل تاج مهره

جوجه بوقلمون نژاد اصلی

۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه بوقلمون نژاد اصلی
قبلیبعدی