اتصال برقرار شد

استخدام در قنادی

ظرفشور برای کار در قنادی

پرداخت ماهانه
یک ربع پیش در تهران

استخدام فروشنده خانم جهت کار در قنادی

حداکثر ۳ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
فوری در کرمانشاه

کار درقنادی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۹ ساعت پیش در تهران

فروشنده خانم در قنادى

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
دیروز در شیراز
فروشنده خانم در قنادى

به یک سرپرست ماهر نیازمندیم برای کار در قنادی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۵ روز پیش در تهران

نیروی کار در قنادی عمه عادله شعبه تهرانسر

پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در تهران

فروشندهجهت کار در قنادی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
فروشندهجهت کار در قنادی
امکان ارسال رزومه

نیروی فروشنده خانم در قنادی کشاورز

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در شیراز

کارگر ساده جهت کار در قنادی

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در تهران
کارگر ساده جهت کار در قنادی

استخدام در قنادی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در تهران
استخدام در قنادی

فروشنده خانم در کافه قنادی

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در تهران
فروشنده خانم در کافه قنادی

استخدام فروشنده خانوم در قنادی

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در شیراز

کارگر ساده موجه اتباع یا ایرانی /جهت کار در قنادی

پرداخت توافقی با بیمه
۲ هفته پیش در تهران
کارگر ساده موجه اتباع یا ایرانی /جهت کار در قنادی
امکان ارسال رزومه

فروشنده خانم جهت کار در قنادی

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در تهران

فروشندگی در قنادی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

کارگر و فروشنده خانم برای کار در کافه قنادی

پرداخت روزانه
۳ هفته پیش در کرمانشاه

به تعدای نیروی آقا و خانم جهت کار در قنادی

حداقل ۳ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در شیراز

به یک کارگر ساده جهت کار در قنادی نیازمندیم

پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در تهران
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام در قنادی
در استخدام خدمات فروشگاه و رستوران
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

استخدام در قنادی