واگذاری بوفه باشگاه بدنسازی

ودیعه: رایگان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ ساعت پیش در مشهد
واگذاری بوفه باشگاه بدنسازی

بوفه باشگاه بدنسازی اقایان با سابقه ۱۰ سال

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در مشهد

واگذاری بوفه باشگاه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تبریز
واگذاری بوفه باشگاه

اجاره بوفه باشگاه

ودیعه: رایگان
اجاره: ۱۲۳,۴۵۶ تومان
هفتهٔ پیش در قم
اجاره بوفه باشگاه

اجاره کافه / بوفه باشگاه

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قم

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

ودیعه: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در تبریز

بوفه باشگاه رکس

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تبریز
بوفه باشگاه رکس

بوفه باشگاه ورزشی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
بوفه باشگاه ورزشی

واگذاری بوفه باشگاه با تجهیزات

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور ارش مقدسیان در مشهد
واگذاری بوفه باشگاه با تجهیزات

اجاره بوفه ی باشگاه تداوم شیفت آقایون

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مشهد

بوفه باشگاه بدنسازی

۱ اتاق، تا ۱ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در تبریز
بعدی