خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در بابل

آپارتمان 72 متری در توحید
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
آپارتمان 72 متری در توحید
فروش آپارتمان پنت هوس اندیشه ۱۲
۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان ۱۱۸ متری فارابی زوج
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
۳طبقه ۳واحد
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان 100متری برخیابان اصلی گلستان 23
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان ۲۱۵متر ۴خواب سندملک بابل پارک نوشیروانی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان ۲۱۵متر ۴خواب سندملک بابل پارک نوشیروانی
آپارتمان ۸۵ متری نیما ۲
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۰متری فارابی
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اپارتمان ۶۵متری
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اپارتمان ۶۵متری
آپارتمان ۵۲ متری تمیز و شیک
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
آپارتمان در شهر ک شمال
توافقی
۱۶ ساعت پیش
فروش اپارتمان 180 متری صفر فول امیرکبیرغربی
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
فروش  اپارتمان 180 متری صفر فول امیرکبیرغربی
آپارتمان در بلوار کشاورز
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
آپارتمان در باغبان محله
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
آپارتمان در توحید 56
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
فروش آپارتمان پنت هوس اندیشه ۱۲
۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
۷۸متری شهرک ارزو
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
انتهای شهاب نیا با فروش
توافقی
۱۸ ساعت پیش
انتهای شهاب نیا با فروش
بیدآباد میانکت-102متری-پنت هوس-60متر حیاط اختصاصی
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
بیدآباد میانکت-102متری-پنت هوس-60متر حیاط اختصاصی
آپارتمان ۱۲۰ متری شهرک فاطری
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
آپارتمان 84متری باغ فردوس
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
اپارتمان 95متری تک واحدی
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
اپارتمان 101متری درخیابان ام ارای،مجتمع لاله
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
اپارتمان 101متری درخیابان ام ارای،مجتمع لاله
آپارتمان 80متری گلستان1
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
قبلیبعدی