خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در بابل

آپارتمان شیک صفر
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
فروش آپارتمان 80 متری
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان 80 متری
فروش آپارتمان در فردوس ٩ و گل١٠
۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان در فردوس ٩ و گل١٠
٩٠ متر آپارتمان در خیابان شریعتی
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان ۹۲متری شهرک صالحین
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان ۹۲متری شهرک صالحین
اپارتمان 147متری محدوده گلشن( معاوضه )
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اپارتمان 147متری محدوده گلشن( معاوضه )
فروش آپارتمان 88 متری صفر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان 88 متری صفر
فروش ۱۵۰متری صفر(خشک)
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان 70متری گلستان 23 حمزه کلا 200وام
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان 70متری گلستان 23 حمزه کلا 200وام
آپارتمان در گل اصلی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
۸۰ متری یک سال واحد نشستن
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
۸۰ متری یک سال واحد نشستن
فروش آپارتمان ۸۳ متری امیرکبیر شرقی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان ۸۳ متری امیرکبیر شرقی
۱۳۰ متری
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
۱۳۰ متری
معاوضه و فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در خیابان گل
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
معاوضه و فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در خیابان گل
اپارتمان درحد کلاس جهانی
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان 102 متری سندملک بلوار مادر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان 102 متری سندملک بلوار مادر
فروش آپارتمان ۹۰متری در شهاب نیا ضراپوری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان ۹۰متری در شهاب نیا ضراپوری
اپارتمان ۴ تا تک واحدی سند ملک
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اپارتمان ۹۸ متری بارفروش ۵ بلوار مادر
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اپارتمان ۹۸ متری بارفروش ۵ بلوار مادر
فروش آپارتمان 83 متری پشت استخرضرابپوری
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اپارتمان ۱۰۰ متری شریعتی ۱ سال ساخت
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اپارتمان ۱۰۰ متری شریعتی ۱ سال ساخت
اپارتمان ۱۰۰ متری بلوار مادر خوش نقشه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اپارتمان ۱۰۰ متری بلوار مادر خوش نقشه
فروش آپارتمان ۱۲۷ متری سه خواب خ شریعتی
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان ۱۲۷ متری سه خواب خ شریعتی
آپارتمان نوساز کشوری
توافقی
۱۲ ساعت پیش
آپارتمان نوساز کشوری
قبلیبعدی