خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام در بابل

خودرو ام وی ام مدل ۹۱
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
خودرو ام وی ام مدل ۹۱
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
۹۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 S ساده، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام 550 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام 550 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۱
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام 550 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴ در حد صفر
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام 550 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴ در حد صفر
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
۹۴,۳۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۴
۹۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۴
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۸
۹,۹۰۰ کیلومتر ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۸
ام وی ام ۱۱۰ سه سیلندر۸۹بی رنگ
۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
ام وی ام ۱۱۰ سه سیلندر۸۹بی رنگ
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۱
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۷
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۷
x33اتومات بدون رنگ فروش ()
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
x33اتومات بدون رنگ فروش  ()
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۶
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
بعدی