رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در بابل

خانه دوطبقه طبقه همکف 80متری مستقل موزیرج
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
ویلا دربست مبله فول امکانات
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
ویلا دربست مبله فول امکانات
اجاره خانه دربستی حیاط دار مُبله
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه دوطبقه طبقه بالا 200متری بابل جاده قایمشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خانه دوطبقه طبقه بالا 200متری بابل جاده قایمشهر
خانه باغ دربست 850متری 140متربنا کیاکلا به بابلسر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه باغ دربست 850متری 140متربنا کیاکلا به بابلسر
خانه حیاط دار 250متر 120متر بنا جاده جدیدبابل
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۱۱۰متر ویلایی دو طبقه مسکونی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۱۱۰متر ویلایی دو طبقه مسکونی
ویلا جاده هفت آبشار ریگ چشمه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
ویلا جاده هفت آبشار ریگ چشمه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
اجاره خونه دربست .کاظم بیکی
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اجاره خونه دربست .کاظم بیکی
خانه ویلایی مسکن مهر دوبلکس 80متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی مسکن مهر دوبلکس 80متری
خانه دانشجویی در شهرک چمران
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
منزل دوطبقه ای اجاره ای دربستی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه 150 متری دربستی در تندست
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خانه 150 متری دربستی در تندست
منزل ۹۰ متری ،محدوده شهرک بهزاد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
منزل ۹۰ متری ،محدوده شهرک بهزاد
واحد 110 متری همکف جهت انبار اجاره داده میشود
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رهن و اجاره خانه دربستی قدیمی در امیرکبیر شرقی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خانه کف کرسی دار دربست100متری 80متربنا موزیرج بابل
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
رهن اجاره دربستی درکمربندی غربی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خانه دوطبقه طبقه همکف درب جدا 100متربابل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خانه کف کرسی دار دربست 100متر ارشاد10موزیرج
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
خانه دوطبقه طبقه همکف 100متر80متربنا شهرک امام
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
منزل دربست در درویشقل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
منزل دربست در درویشقل
خانه دوطبقه طبقه همکف 100متر80متربنا بابل
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خانه دوطبقه طبقه همکف  100متر80متربنا بابل
قبلیبعدی