رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در بابلسر

در حال دریافت ...
مغازه ۳۲ متر خیابان بهشتی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
انباری نو ساخت با پارکینگ و حیاط
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
انباری نو ساخت با پارکینگ و حیاط
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
انباری نو ساخت با پارکینگ و حیاط
مغازه اجاره ای در محبوبی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه اجاره ای  در محبوبی
پاساژ زیبای سرای آفتاب در بابلسر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
پاساژ زیبای سرای آفتاب در بابلسر
واحد اداری و تجاری ۶۰ متری بابلسر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
واحد اداری و تجاری ۶۰ متری بابلسر
بهنمیر ۴۷ متر شیک با بالکن وتمام امکانات
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
بهنمیر ۴۷ متر شیک با بالکن وتمام امکانات
مغازه ۲۵ متری،شریفی دو
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه ۳۵ متر بابلسر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
35 متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
35 متری
مغازه ۲۰ متر، بابلسر، مجتمع نگین دریاکنار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
66 متر مغازه تخلیه در بابلسر لوکیشن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه ۴۳ متری بر خیابان محبوبی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره کافه سانات بابلسر با تجهیزات و امکانات
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
اجاره کافه سانات بابلسر با تجهیزات و امکانات
۳۷ متری تجاری لوکیشن
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
۳۷ متری تجاری لوکیشن
مغازه 90 متری با 6 متر بر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه دریا کنار بابلسر روبه روی پمپ بنزین
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه دریا کنار بابلسر روبه روی پمپ بنزین
۶۵متر مغازه بازار بابلسر ۱۰ متر برپرتردد
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
۷۰ متر مغازه خیابان مرجان جنب شریعتی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
۷۰ متر مغازه خیابان مرجان جنب شریعتی
مغازه 50 متر شک و تمیز
ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره ۳۳۰ متر مغازه جنب دریاکنار
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره ۳۳۰ متر مغازه جنب دریاکنار
رهن و اجاره مغازه در بازار مبل بهنمیر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رهن و اجاره مغازه در بازار مبل بهنمیر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه طبقه هم کف پاساژ
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
قبلیبعدی