اتصال برقرار شد

اجاره بوفه باشگاه

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی نیکان

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
فوری در کرج
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی نیکان

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۲۲ ساعت پیش در تهران

اجاره بوفه باشگاه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران
اجاره بوفه باشگاه

بوفه باشگاه بدنسازی اجاره داده میشود

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
پریروز در تهران

اجاره بوفه ۵۰ متری باشگاه بدنسازی در دو شیفت

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران
اجاره بوفه ۵۰ متری باشگاه بدنسازی در دو شیفت

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی درسانس آقایان

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی درسانس آقایان

اجاره بوفه باشگاه زنانه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهران
اجاره بوفه باشگاه زنانه

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی اقایان

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهران

بوفه باشگاه

ودیعه: رایگان
اجاره: توافقی
۶ روز پیش در قم
بوفه باشگاه

بوفه باشگاه بدنسازی

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۶ روز پیش در تهران
بوفه باشگاه بدنسازی

اجاره بوفه باشگاه بیلیارد

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کرج
اجاره بوفه باشگاه بیلیارد

اجاره بوفه‌ باشگاه بدنسازی

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
هفتهٔ پیش در تهران

بوفه باشگاه بدنسازی(بانوان)

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۲ هفته پیش در تهران

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

بوفه باشگاه بانوان ۳۵ متری،حیاط ۱۰۰ متری در اختیار

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
مشاور علیرضا صادقی در تهران
بوفه باشگاه بانوان ۳۵ متری،حیاط ۱۰۰ متری در اختیار

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی تمام مردانه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران

بوفه باشگاه ورزشی مردانه ۱۷ متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران
بوفه باشگاه ورزشی مردانه ۱۷ متر

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کرج
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

اجاره بوفه باشگاه در محدوده پیروزی

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران

بوفه باشگاه بانوان

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
۳ هفته پیش در تهران
بوفه باشگاه بانوان
بعدی

اجاره بوفه باشگاه