خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در بم

پراید 132 مدل ۱۳۹۷
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید 132 مدل ۱۳۹۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132خانگی
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 132خانگی
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده،.صبا مدل ۱۳۸۸
۸۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
بعدی