خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در بم

پراید، نوکمدادی ، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
پراید، نوکمدادی ، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۲,۳۵۳ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۱۱,۱۲۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۳۶,۹۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پرایدصبا کارمندی، مدل ۱۳۸۷
۱۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پرایدصبا کارمندی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۱۵۴,۸۶۶ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۵۶,۸۷۶ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار مدل ۸۲
۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار مدل ۸۲
پراید تمیز۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید تمیز۸۹
بعدی